Skip to content

Yabancı Sağlık Sigortası

Yabancı Sağlık Sigortası

Yabancı Sağlık Sigortası, yabancı uyruklu kişilerin ülkemizde ikamet edebilmeleri için yaptırmaları gereken özel sağlık sigortasıdır. 11.04.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6485 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gereğince zorunlu hale gelen sağlık sigortası, Türkiye’deki yeni yaşamlarında yabancıların sağlıklarını güvence altına alıyor.

Ürün, hangi teminatları kapsıyor?

Yatarak Tedavi Teminatları

 • Hastane hizmetleri (ameliyat, ilaç, laboratuvar, radyoloji vb.)
 • Hastanede kalınan süre içerisinde oda, yatak, yemek ve refakatçi masrafları
 • Kornea, böbrek, pankreas, karaciğer, kalp, akciğer nakli
 • Tanı amaçlı biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji tetkikleri, radyolojik inceleme ve görüntüleme
 • Ameliyat sonrası fizik tedavi
 • Evde yapılan tıbbi bakım hizmetleri
 • Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz
 • Besin zehirlenmesi, alçı uygulaması gibi 24 saatten kısa süreli tıbbi tedaviler (gözlem, müşahede)
 • Bir kaza veya hastalık sonucunda uzuv kaybı olması halinde suni uzuv giderleri
 • Yoğun bakım ünitelerindeki tedaviler
 • Trafik kazası sonucu meydana gelen diş ve burun ile ilgili tedaviler

Ayakta Tedavi Teminatları

 • Doktor muayene
 • Tanı amaçlı incelemeler
 • İlaç
 • Fizik tedavi

Siz de Yabancı Sağlık Sigortası ile Türkiye’deki yeni yaşamınızda sağlığınızı koruma altına almak istiyorsanız lütfen TIKLAYINIZ.