Skip to content

Sağlığım Tamam Sigortası

Sağlığım Tamam Sigortası

Özel hastanelerde SGK’nızı kullandığınızda fark ücreti ödüyorsunuz. Peki, ödemeniz gereken bu farkı sizin yerinize karşılayan bir poliçeye sahip olmak ister misiniz? Sağlığım Tamam Sigortası, sigortalının, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık hizmetleri için ödeyeceği fark ücretlerini karşılar. Bu poliçeden, T.C. vatandaşı olup SGK tarafından kapsam altında olan 0-55 yaş arası herkes faydalanabilir.

Sağlığım Tamam Sigortası’ndan faydalanmak için hangi koşulların gerçekleşmesi gerekir?

* Sigortalının SGK ile anlaşmalı bir özel hastaneye gitmesi.
* SGK ile anlaşmalı olan hastanenin, poliçenin yaptırıldığı sigorta şirketi ile Sağlığım Tamam Sigorta anlaşmasının olması.
* SGK ile anlaşmalı olan hastanede sigortalının işlemlerini gerçekleştiren doktorun SGK ile anlaşmalı olması.
* Tedavisi talep edilen rahatsızlığın poliçe öncesine dayanmaması ve Sağlığım Tamam Sigorta poliçesi özel ve genel şartlarına uygun olması gerekir.

Sağlığım Tamam Sigortası hangi teminatlardan oluşur?

Yatarak Tedavi Teminatı

– Cerrahi ve Dahili Yatışlar
– Yoğun Bakım
– Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz
– Koroner Anjiyografi
– Küçük Müdahale Giderleri
– Standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi giderleri

(Yatarak tedaviler yukarıda belirtilen teminatları içermekte olup, özel ve genel şartlar çerçevesinde limitsiz ve %100 olarak karşılanır.)

Ayakta Tedavi Teminatı

1. Doktor Muayene*
2. Laboratuvar Hizmetleri
3. Görüntüleme ve Tanı Yöntemleri
4. İleri Tanı Yöntemleri
5. Fizik Tedavi Giderleri

(* 2-3-4-5 numaralı maddelerde yer alan teminatlar, SGK kuralı gereği tek başlarına kullanılamaz, doktor muayenesi ile kullanılma zorunluluğu vardır.)
(Doktor muayenesi ile başlayan ve aynı tanı ve tedavi süreci dahilinde yapılan işlemler tek vaka olarak değerlendirilir. Yukarıdaki teminatlar, özel ve genel şartlar çerçevesinde yılda 8 vaka ile sınırlı olup %100 olarak karşılanmaktadır.)

Siz de Sağlığım Tamam Sigortası ile özel hastanelerde fark ücreti ödemek istemiyorsanız lütfen TIKLAYINIZ.